Odločanje s podpisom listine

Ker zaradi trenutne epidemiološke situacije zbori etažnih lastnikov niso dovoljeni, etažni lastniki za odločanje o raznih zadevah uporabljajo drugo obliko, torej odločanje s podpisovanjem listine.

Na zvezi potrošnikov Slovenije so podali obrazložitev glede težav z odločanjem etažnih lastnikov, saj trenutno klasični zbori etažnih lastnikov niso dovoljeni.

Celotni odgovor ZPS je na voljo tukaj, spodaj pa podajamo krajši izsek:

“Skladno z določili Stanovanjskega zakona (SZ-1) lahko o poslih upravljanja večstanovanjske stavbe etažni lastniki odločajo s podpisovanjem listine, na kateri je zapisan predlog sklepov, ali na zboru lastnikov. Ker v razmerah razglašene epidemije zbori etažnih lastnikov niso dovoljeni, etažni lastniki uporabljajo drugo obliko, torej odločanje s podpisovanjem listine.

Odločanje etažnih lastnikov s podpisovanjem listine
Stanovanjski zakon (SZ-1) določa, da se pisno glasuje s podpisom listine, na kateri se odloča za predlagan sklep ali proti njemu. Na listini morajo biti navedeni predlog sklepov, obrazložitev sklepov, ime lastnika in datum podpisa listine ter navedena večina, potrebna za njegov sprejem (torej, več kot 50-, več kot 75- ali 100-odstotno soglasje). Kadar se odloča s podpisovanjem listine, je predlog sprejet, če ga v roku, ki ne sme biti daljši od treh mesecev od dne, ko ga podpiše prvi etažni lastnik, podpiše potrebno število etažnih lastnikov glede na njihove solastniške deleže.”