Novi stavbi v upravljanju

– V mesecu novembru 2021 smo pričeli z upravljanjem večstanovanjskih stavb na Lendavski ulici 17b in Slovenski ulici 37, Murska Sobota

Spoštovanim strankam se zahvaljujemo za izkazano zaupanje!