Nov obračun omrežnine

V letu 2024 prihaja novi tarifni sistem 

Z dnem 1. 3. 2024 bo stopil v veljavo nov tarifni sistem. Le ta se nanaša samo na omrežnino. 

Njegov cilj je spodbuditi uporabnike, da s prilagajanjem odjema prispevajo k optimizaciji distribucijskega in tudi širše elektroenergetskega sistema. Tako lahko dosežemo razbremenitev omrežja v času, ko je to najbolj obremenjeno z vidika porabe električne energije in moči.

Uporabnik bo lahko svoj odjem prilagajal tako po moči kot po porabljeni električni energiji in s tem privarčeval.

Glavne značilnosti novega tarifnega sistema, ki jih bomo podrobneje predstavili v naslednjem članku, so:

  • obračun, ki temelji na 15-minutnih vrednostih,
  • uvedba dveh sezon, višje med novembrom in februarjem ter nižje med marcem in oktobrom,
  • pet časovnih blokov,
  • razločevanje med dogovorjeno in presežno obračunsko močjo.

Spremembe, ki jih prinaša novi sistem, se nanašajo na vse uporabnike, tako na gospodinjstva kot na poslovne odjemalce.

SODO (https://sodo.si/sl/nov-obracun-omreznine)