Upravljanje energetskih naprav

Vse za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in ostale energetske storitve na enem mestu. 

Upravljanje in nadzor

 • upravljanje in nadzor delovanja kotlovnic (plin, ELKO, biomasa, toplotne črpalke) ter organiziranje potrebnih servisov;

 • upravljanje in nadzor delovanja ter servisiranje kompresorjev in hladilnih agregatov (menjava olja, filtrov…);

 • upravljanje in nadzor delovanja ter servisiranje klimatizacijskih naprav in prezračevanja (menjava filtrov…);

 • upravljanje in nadzor delovanja naprav na zemeljski in utekočinjeni naftni plin

 • kontrola delovanja, izvajanje in organiziranje zakonsko določenih periodičnih pregledov naprav aktivne požarne zaščite (javljanje požara, varnostna razsvetljava…);

 • pregled objektov in naprav, analiza stanja, tehnično in strokovno svetovanje za najoptimalnejšo izrabo energetskih naprav;

 • svetovanje o izboljšavah za učinkovitejšo rabo energije in izvedba izboljšav v dogovoru z lastnikom;

Svetovanje, odčitavanje, obračuni...

 • tehnično in strokovno svetovanje o nujnih vzdrževalnih delih in zagotavljanje zanesljivega obratovanja naprav;

 • odčitavanje merilnikov toplotne energije, delilnikov in vodomerov različnih proizvajalcev (Siemens, Qundis, Allmess…);

 • delitev in zaračunavanje stroškov ogrevanja, stroškov tople sanitarne vode, stroškov hladne vode, elektrike…

 • izdelava letnih poročil porabe

 • priprava sporazumov o načinu delitve stroškov za ogrevanja in pripravo tople sanitarne vode

 • obračun stroškov ogrevanja

 • zamenjava kalorimetrov, vodomerov, obtočnih črpalk, mešalnih ventilov…

Vas zanima postopek menjave upravnika?

01.

Zaprosite za ponudbo

Ponudba za opravljanje naših storitev je nezavezujoča in popolnoma brezplačna. Pridobite jo s klicem na telefon 082 015 950​ ali s sporočilom na info@ventta.si.

02.

Brezplačna predstavitev

Po dogovoru sestavimo informativno ponudbo in jo brezplačno predstavimo na zboru etažnih lastnikov.

03.

Ureditev dokumentacije

Ponudbo prilagodimo željam etažnih lastnikov in sprožimo postopke za predajo dokumentacije s strani prejšnjega upravnika.

04.

Prevzem
upravljanja

Po primopredaji dokumentacije začnemo z upravljanjem. Odpovedni rok za menjavo prejšnjega upravnika je praviloma med 3 in 6 meseci, zato ne odlašajte s prošnjo za ponudbo.