Upravljanje večstanovanjskih in poslovnih stavb

Vse rešitve za upravljanje in vzdrževanje stavb najdete na enem mestu.

Tehnično-strokovne storitve

 • Pregledamo stavbo in zemljišče.
 • Pripravimo in izvajamo načrt vzdrževanja objekta za obdobje naslednjih petih let.
 • Organiziramo in nadziramo izvedbo večjih vzdrževalnih del.
 • Skrbno izbiramo in nadziramo podizvajalce.
 • Razrešujemo škodne primere z zavarovalnico.

Organizacijsko-administrativne storitve

 • Vodimo evidence o lastnikih in najemnikih.
 • Organiziramo zbore lastnikov in izvajamo sprejete odločitve.
 • Izdelamo poročilo o delu operativnega upravnika (upravitelja stavbe).
 • Posredujemo podatke upravnim organom za potrebe vodenja registra nepremičnin.

Finančno-računovodske storitve

 • Med lastnike razdelimo račune za stroške storitev in vzdrževanja skupnih delov, prostorov, naprav in pripadajoče okolice.
 • V imenu lastnikov sklenemo pogodbo o zavarovanju stavbe in njenih skupnih delih ter napravah.
 • V imenu lastnikov sklenemo pogodbe za izvedbo storitev potrebnih za redno obratovanje v okviru danih pooblastil.
 • Izdelamo finančno poročilo za stavbo.
 • Zbiramo sredstva rezervnega sklada in varno upravljamo z njimi.

Pravne storitve

 • Lastnike zastopamo v okviru danih pooblastl v sodnih in upravnih zadevah, povezanih s skupnimi prostori, deli in napravami.
 • Izdelamo pogodbe o medsebojnih pravnih razmerjih za objekt.
 • Nudimo svetovanje o upravljanju skupnih prostorov, delov, naprav in pripadajoče okolice.

Vas zanima postopek menjave upravnika?

01.

Zaprosite za ponudbo

Ponudba za opravljanje naših storitev je nezavezujoča in popolnoma brezplačna. Pridobite jo s klicem na telefon 082 015 950​ ali s sporočilom na info@ventta.si.

02.

Brezplačna predstavitev

Po dogovoru sestavimo informativno ponudbo in jo brezplačno predstavimo na zboru etažnih lastnikov.

03.

Ureditev dokumentacije

Ponudbo prilagodimo željam etažnih lastnikov in sprožimo postopke za predajo dokumentacije s strani prejšnjega upravnika.

04.

Prevzem
upravljanja

Po primopredaji dokumentacije začnemo z upravljanjem. Odpovedni rok za menjavo prejšnjega upravnika je praviloma med 3 in 6 meseci, zato ne odlašajte s prošnjo za ponudbo.