Upravljanje po meri

Ker želijo nekateri etažni lastniki izvesti manjša opravila v lastni režiji, vam nudimo upravljanje po meri. Minimalno upravljanje zajema Osnovno upravljanje (točka 1), ki ga lahko nadgradite, glede na zahteve stavbe ali energetskih naprav.

Osnovno upravljanje stavbe

 • Opravila rednega upravljanja stavbe v skladu s pogodbo o izvajanju upravniških storitev (organizacijsko-administrativna opravila, tehnično-strokovna opravila, finančno-računovodska in knjigovodska opravila – prefakturiranje stroškov, zbor etažnih lastnikov 1x letno, izvedba sklepov zbora).

 • Brezplačno plačilo položnic izdanih s strani upravnika pri Delavski hranilnici

 • Brezplačno vodenje rezervnega sklada stavbe

 • Možnost najemanja kreditov za investicijska dela na stavbi na podlagi računa rezervnega sklada stavbe

 • Možnost dostopa uporabnikov do skupnih računov stavbe preko interneta

Hišniška opravila

 • Mesečni pregled stavbe ter načrtovanje potrebnih vzdrževalnih del, menjava žarnic, ključavnic, nastavitve samozapiral…(zaračuna se samo porabljen material​)

Osnovno upravljanje energetskih naprav

 • Opravila rednega upravljanja stavbe v skladu s pogodbo o izvajanju upravniških storitev (organizacijsko-administrativna opravila, tehnično-strokovna opravila, finančno-računovodska in knjigovodska opravila – prefakturiranje stroškov, zbor etažnih lastnikov 1x letno, izvedba sklepov zbora).

 • Brezplačno plačilo položnic izdanih s strani upravnika pri Delavski hranilnici

 • Brezplačno vodenje rezervnega sklada stavbe

 • Možnost najemanja kreditov za investicijska dela na stavbi na podlagi računa rezervnega sklada stavbe

 • Možnost dostopa uporabnikov do skupnih računov stavbe preko interneta

Ogrevanje

 • Storitev kurjača – kontrola delovanja kotlovnice, obveščanje o potrebnih periodičnih pregledih, prisotnost ob dostavi goriva (obvezna prisotnost člana kurilnega odbora!)…

Energetske naprave

 • Upravljanje skupnih klimatskih in prezračevalnih sistemov ter hladilnih agregatov – kontrola delovanja, nastavitev parametrov, organizacija periodičnih servisov…

Vas zanima postopek menjave upravnika?

01.

Zaprosite za ponudbo

Ponudba za opravljanje naših storitev je nezavezujoča in popolnoma brezplačna. Pridobite jo s klicem na telefon 082 015 950​ ali s sporočilom na info@ventta.si.

02.

Brezplačna predstavitev

Po dogovoru sestavimo informativno ponudbo in jo brezplačno predstavimo na zboru etažnih lastnikov.

03.

Ureditev dokumentacije

Ponudbo prilagodimo željam etažnih lastnikov in sprožimo postopke za predajo dokumentacije s strani prejšnjega upravnika.

04.

Prevzem
upravljanja

Po primopredaji dokumentacije začnemo z upravljanjem. Odpovedni rok za menjavo prejšnjega upravnika je praviloma med 3 in 6 meseci, zato ne odlašajte s prošnjo za ponudbo.