Vzdrževanje in hišniška opravila

Za ugodno bivanje stanovalcev poskrbimo z njihovim vzdrževanjem. V sodelovanju s skrbno izbranimi sodelavci opravljamo manjša vzdrževalna dela in redne hišniške storitve.

Tekoče vzdrževanje

Tekoče vzdrževanje predstavlja redne posege na zgradbi in njenih elementih, ki jih mora izvajalec gradnje v garancijskem roku, uporabnik pa po navodilih za tekoče vzdrževanje izvajati do zamenjave dela ali elementa na stavbi.

Tekoče oziroma redno vzdrževanje predstavlja preventivo za ohranjanje uporabne vrednosti stavbe ali elementa v dobi trajanja, ki jo predvideva investicijsko vzdrževanje.

Tekoče vzdrževanje izvajajo uporabniki večstanovanjske stavbe in sicer preko upravnika. Redna vzdrževalna dela manjše vrednosti so opredeljena v prilogi 3. Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.

Investicijsko vzdrževanje

Investicijsko vzdrževanje pomeni zamenjavo celotnega fizično oziroma funkcionalno zaključenega elementa ali dela zgradbe. Kadar se ta del ne more ali pa ga ni smiselno zamenjati v celoti, pomeni to večje popravilo ali zamenjavo strukturnega dela, ki predstavlja večji investicijski vložek od njegove nominalne (realne) vrednosti.

Investicijsko vzdrževanje izvaja upravnik v skladu z vednostjo lastnikov večstanovanjske stavbe (investitorjev). Tovrstna dela se izvajajo po načrtu, ki ga sprejmejo lastniki, katerih deleži predstavljajo več kot 50 % vrednosti stavbe.

Obseg del za vzdrževanje večstanovanjske stavbe določijo lastniki sami v odvisnosti od zahtev posamezne nepremičnine, pri čemer kot upravnik nudimo strokovno pomoč.

Hišniška opravila

  • odpravljanje manjših okvar v skupnih delih in na opremi (vrata, senzorji, domofoni, svetila…),

  • nadzor nad delovanjem protipožarne opreme, toplotne postaje, vodovodnih instalacij in kanalizacije,

  • nadzor nad uporabo skupnih prostorov ter koordinacija s pooblaščenimi predstavniki,

  • preglede nepremičnin ter načrtovanje potrebnih vzdrževalnih del ali prenove.

Vas zanima postopek menjave upravnika?

01.

Zaprosite za ponudbo

Ponudba za opravljanje naših storitev je nezavezujoča in popolnoma brezplačna. Pridobite jo s klicem na telefon 082 015 950​ ali s sporočilom na info@ventta.si.

02.

Brezplačna predstavitev

Po dogovoru sestavimo informativno ponudbo in jo brezplačno predstavimo na zboru etažnih lastnikov.

03.

Ureditev dokumentacije

Ponudbo prilagodimo željam etažnih lastnikov in sprožimo postopke za predajo dokumentacije s strani prejšnjega upravnika.

04.

Prevzem
upravljanja

Po primopredaji dokumentacije začnemo z upravljanjem. Odpovedni rok za menjavo prejšnjega upravnika je praviloma med 3 in 6 meseci, zato ne odlašajte s prošnjo za ponudbo.